โครงสร้างการดำเนินงาน ของ อ.บ.ท.ท.

โครงสร้างการดำเนินงาน ของ อ.บ.ท.ท.

 

สำนักงานเลขาธิการ อ.บ.ท.ท. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร 0-2200-7996 / 0-2200-7988
เว็บไซต์ และอีเมล์ www.thaidentfac.org / e-mail: tdfb_1@yahoo.com