ภาพการประชุม ครั้งที่ 8/2561

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์