การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ของสมาชิกองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องออคิด บอลรูม 2 - 3 ชั้น 2 โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น