ภาพการประชุม ครั้งที่ 4/2561

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี