กำหนดการประชุม

ดูทั้งหมด
15 มิ.ย. 61 การประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5/2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19 ก.ค. 61 การประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2561 ครั้งที่ 6/2561 คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 ส.ค. 61 การประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2561 ครั้งที่ 7/2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรม 11 สถาบัน

ดูทั้งหมด
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 15
22 มี.ค. 2560
จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลจากการประชุม Knowledge-sharing
ชมการบันทึกภาพของการเสวนาเรื่อง "การแพทย์และทันตแพทย์ไทยในทศวรรษหน้า"
12 มิ.ย. 2559
สำหรับท่านที่พลาดการเสวนาเรื่อง "การแพทย์และทันตแพทย์ไทยในทศวรรษหน้า" ในวันนี้ รับชมการบันทึกภาพได้จากทาง matichononline ค่ะ
ศ.กิตติคุณ น.พ.จรัส สุวรรณเวลา https://www.facebook.com/MatichonOnline/videos/10154932515907729/
ศ.เกียรติคุณ น.พ. ประเวศ วะสี https://www.facebook.com/MatichonOnline/videos/10154932622512729/
ศ.พิเศษ ทพญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช https://www.facebook.com/MatichonOnline/videos/10154932715677729/
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 14
28 มี.ค. 2559
จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2559 ณ เดอะกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา