กำหนดการประชุม

ดูทั้งหมด

กิจกรรม 12 สถาบัน

ดูทั้งหมด
โครงการอบรมหลักสูตรทันตแพทยศาสตรศึกษา สำหรับอาจารย์ใหม่
22 ก.ค. 2563
จัดประชุมระหว่าง วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 17
21 พ.ค. 2562
จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น