ภาพการประชุม ครั้งที่ 6/2562

ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุม ฉัตร – ธัน 1-2 ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออดิด จังหวัดขอนแก่น