งานประชุมประจำปี สมาชิกองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26

โดยมีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.15 น.-16.45 น.
ผ่านระบบ zoom

 

วีดีโอการประชุม