พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ DFCT 2021

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 18 ระดับนานาชาติ
ในหัวข้อเรื่อง “Collaborative Research in Dentistry” โดยมีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.45 น.-12.10 น. ผ่านระบบ zoom

 

https://fb.watch/9m_EKe2Dyb/